ANKI OCH BENGT LERNEFUR UNDERHÖLL
NÄR HEMBYGDSFÖRENINGEN NJUDUNG HÖLL ÅRSMÖTE