Hembygdsföreningen Njudung 2016 och 2017  
Kalendarium för hembygdsvänner    
    Uppdaterad 2017-04-30    Arrangör / I samarbete med.
Januari Tisdag 12 Vår lokal, Vetlanda Museum Alla medlemmar är välkomna att delta och  
    Styrelsen har möte kl. 10.00 har yttrande och förslagsrätt.  
           
  Måndag 18 Infomationsmöte om   Kultur- och fritidsförvaltningen
      VETLANDAFESTEN   Vetlanda kommun.
      Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl.19.00    
           
  Onsdag 20 Möte - Studieförbundet Vuxenskolan Ang. fortsättning av bild och filmvisning från  
      Herman, Jan och Sven  kl.10.00 gamla Vetlanda.  
           
Februari Onsdag 10 Vuxenskolans studieverkstad i Gamla Bild och filmvisning från gamla Vetlanda. Hembygdsföreningen Njudung
      vattenverket, N Esplanaden 11. Jan Ekström och Sven Sterner Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl. 14.00. Ingen avgift. Vi bjuder på fika.  
        Anders Hildorsson berättar om  
        och visar bilder från KLINTEDAMMEN.  
           
  Måndag 15 Vår lokal, Vetlanda Museum.    
      Arbetsmöte inför ÅRSMÖTET kl.10.00    
           
  Tisdag 16 VETLANDA HEMBYGDSKRETS Hur bygger en Hembygdsförening upp en Vetlanda Hembygdskrets
    i samarbete med utställning för att göra den lättöverskådlig. Vetlanda Museum
    VETLANDA MUSEUM    
    Inbjuder till en kurskväll på Hur tar vi bäst hand om våra samlingar.  
    Vetlanda Museum kl. 18.00 - 21.00    
           
  Onsdag 17 Vuxenskolans studieverkstad i Gamla Bild och filmvisning från gamla Vetlanda. Hembygdsföreningen Njudung
      vattenverket, N Esplanaden 11. Jan Ekström och Sven Sterner Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl. 14.00. Ingen avgift. Vi bjuder på fika.  
        Jan Ekström ledsagar oss genom  
        NORDISKA PIANOFABRIKENS HISTORIA.  
           
  Onsdag 24 Vuxenskolans studieverkstad i Gamla Bild och filmvisning från gamla Vetlanda. Hembygdsföreningen Njudung
      vattenverket, N Esplanaden 11. Jan Ekström och Sven Sterner Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl. 14.00. Ingen avgift. Vi bjuder på fika.  
        Sven Sterner visar Vetlanda Mejeriförenings  
        film från 1961:  
        FRÅN PRODUCENT TILL KONSUMENT.  
        Det blir också lite 1950-tals filmnostalgi.  
           
  Fredag 26 Södra Solberga Sockenstuga Jan Ekström och Sven Sterner visar bildspelet Hembygdsföreningen Njudung
      Kl.14.00 VETLANDA CENTRUM DÅ OCH NU. Studieförbundet Vuxenskolan.
          Bygdegårdarnas Riksförbund
           
Mars Onsdag 2 Vuxenskolans studieverkstad i Gamla Bild och filmvisning från gamla Vetlanda. Hembygdsföreningen Njudung
      vattenverket, N Esplanaden 11. Jan Ekström och Sven Sterner Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl. 14.00. Ingen avgift. Vi bjuder på fika.  
        Jan Ekström och Sven Sterner visar bildspelet:  
        VETLANDA CENTRUM DÅ OCH NU.  
           
  Lördag 12 Hembygdsföreningen Njudungs Förhandlingar, fika och bildvisning på temat: Studieförbundet Vuxenskolan.
    ÅRSMÖTE Hvetlanda Gif:s Amatörparader i  
    i Församlingsgården Skeppet Vetlanda Folkets Park på 1950-talet.  
    Storgatan 58  kl. 15.00    
           
April Måndag 4 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Alla medlemmar är välkomna att delta och  
      Styrelsen har möte kl. 10.00 har yttrande och förslagsrätt.  
           
Maj Måndag 2 Forngården kl. 10.00 Alla medlemmar är välkomna att delta och  
      Styrelsemöte har yttrande och förslagsrätt.  
      Borttagning av fönsterluckor    
           
  Söndag 22 Öppnar vi i Forngården Alla medlemmar är välkomna att delta och  
      Styrelsemöte 13.00 har yttrande och förslagsrätt.  
           
      Byggnader och samlingar visas varje    
      söndag från 22 maj - 21 augusti    
      mellan kl. 14.00 - 17.00    
           
  Tisdag 24 Forngården Café & bangolf öppnar.   Svenska kyrkan
      Öppettider:   Vetlanda Pastorat
      tisdag - söndag 13.00 - 20.00    
           
  Lördag 28 VETLANDAFESTEN Utställningsbord, bildskärmsutställning och Kultur- och fritidsförvaltningen.
    Hembygdsföreningen Njudung. rullande bildspel. Vetlanda kommun.
    Vetlanda centrum   Studieförbundet Vuxenskolan.
           
Juli Onsdag 6 ALLSÅNG   Skirö AIK
    i Forngården    
           
  Söndag 24 STYRELSEMÖTE Alla medlemmar är välkomna att delta och  
      i Forngården kl 15.00 har yttrande och förslagsrätt.  
           
Augusti Tisdag 9 Välkommen till visning av För både gamla och nytillkomna medlemmar. Studieförbundet Vuxenskolan
      HELA Forngården.    
      Kl 15.00 - 18.00    
           
September Onsdag 7 STYRELSEMÖTE Alla medlemmar är välkomna att delta och  
    i Forngården kl 14.00 har yttrande och förslagsrätt.  
           
  Torsdag 15 FÖRENINGEN "LUA" Bild och filmvisning från Studieförbundet Vuxenskolan
    i HvGIFS idrottspaveljong kl 18.00 HvGIF och VFF.  
           
  Onsdag 21 SÄSONGSAVSLUTNING Bildvisning Studieförbundet Vuxenskolan
      i Forngården kl 18.00  
           
Oktober Tisdag 4 Uppsättning av fönsterluckor    
      Kl 10.00    
           
  Onsdag 12 KRETSMÖTE Länsförbundets ordf. Irene Oskarsson presen-  
    i Näsby Sockenstuga kl 18.30 terar sig och berättar om förbundets verksamhet.  
           
  Lördag 22 Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl 13-17  NORDISKA PIANOFABRIKEN Studieförbundet Vuxenskolan
    Ingen föranmälan - 40 kr inkl. fika Familjen Lager och Hembygdsföreningen Njudung Kultur-och fritidsförvaltningen
      bjuder in till en eftermiddag då vi visar bilder, film  
        och föremål mm. från fabriken i Vetlanda och  
        resan till fabriken i Kronach.  
           
November Onsdag 2 Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl 14-16 Bild och filmvisning från gamla Vetlanda Studieförbundet Vuxenskolan
    Ingen föranmälan - 40 kr inkl. fika Hembygdsföreningen Njudung Kultur-och fritidsförvaltningen
        Lars-Eric Franzén berättar, med bilder, historien  
      om FRANZÉNS BOKHANDEL & TRYCKERI  
        Om tiden medger "Har vi lite i bakfickan"  
           
  Torsdag 10 Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl 14-16 Bild och filmvisning från gamla Vetlanda Studieförbundet Vuxenskolan
    Ingen föranmälan - 40 kr inkl. fika Hembygdsföreningen Njudung Kultur-och fritidsförvaltningen
      Kerstin Nilsson brättar med bilder på temat  
      "MITT KÄTTILSÅS"  
        Om tiden medger "Har vi lite i bakfickan"  
           
  Lördag 12 Vårt Kansli, Kyrkogatan 31C ARKIVENS DAG Studieförbundet Vuxenskolan
      (Vetlanda Museum, ingång norra Bl.a två små utställningar om Gustav Vasas bibel  
      gaveln)    Kl 13.00 - 17.00 o.Sveriges mest kända bok:Cajsa Wargs kokbok.   
        Möjlighet att själv botanisera bland böcker och  
        arkivarier.  
           
           
  Tisdag 22 Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl 14-16 Bild och filmvisning från gamla Vetlanda Studieförbundet Vuxenskolan
      Ingen föranmälan - 40 kr inkl. fika Hembygdsföreningen Njudung Kultur-och fritidsförvaltningen
        Jan Ekström och Sven Sterner visar bildspelet:  
        "PROMENAD PÅ VITALAGATAN"  
        Om tiden medger "Har vi lite i bakfickan"  
           
December Måndag 5 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Alla medlemmar är välkomna att delta och  
      Styrelsen har möte kl. 10.00 har yttrande och förslagsrätt.  
           
  Torsdag 8 GIF:s Idrottspaviljong kl. 18.30 Bild och filmvisning: "LITE HISTORIA OM HvGIF" Studieförbundet Vuxenskolan
        Bengt Frejd, Sven Sterner och Jan Ekström  
           
2017          
Januari Lördag 17 Stenberga  Näverbyn Jan Ekström och Sven Sterner visar bildspelet: Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl. 15.00 "VETLANDA CENTRUM DÅ OCH NU"  
           
  Söndag 18 Korsberga  Österängen Jan Ekström och Sven Sterner visar bildspelet: Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl. 14.30 "VETLANDA CENTRUM DÅ OCH NU"  
           
  Fredag 20 Studieförbundet Vuxenskolan Herman Swahn, Jan Ekström och Sven Sterner  
      Storgatan 23B  Kl. 10.00 Ang. fortsättning av: Bild och filmvisning från  
        gamla Vetlanda.  
           
  Lördag 21 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Styrelsen bjuder in alla medlemmar med vänner Studieförbundet Vuxenskolan.
      ÖPPET HUS att se den nya lokalen och att botanisera i  
      Kl. 14.00 - 16.00 våra samlingar.  
        Vi bjuder på kaffe och kaka.  
           
  Torsdag 26 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Skyltförslag: Korsberga och Milletorp samt  
      "BANAN NÄSSJÖ - SÄVSJÖSTRÖM" plan-och fasadritningar på stationshus kommer  
      Kl. 18.00 att visas som "Blåkopior"        Fika har utlovats.  
           
Februari Måndag 6 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Alla medlemmar är välkomna att delta och  
      Styrelsen har möte kl. 10.00 har yttrande och förslagsrätt.  
           
  Tisdag 7 Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl 14-16 Bild och filmvisning från gamla Vetlanda Studieförbundet Vuxenskolan.
      Ingen föranmälan - 40 kr inkl. fika Hembygdsföreningen Njudung.  
        Lars Elmekers bildspel:  
        "BOENDE OCH BEBYGGELSE I BYESTAD"  
        Om tiden medger "Har vi lite i bakfickan"  
           
  Tisdag 14 Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl 14-16 Bild och filmvisning från gamla Vetlanda Studieförbundet Vuxenskolan.
      Ingen föranmälan - 40 kr inkl. fika Hembygdsföreningen Njudung.  
        Sven Sterner visar filmer från  
        "GAMLA VETLANDA MM"  
        Om tiden medger "Har vi lite i bakfickan"  
           
  Onsdag 22 Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl 14-16 Bild och filmvisning från gamla Vetlanda Studieförbundet Vuxenskolan.
      Ingen föranmälan - 40 kr inkl. fika Hembygdsföreningen Njudung.  
        Bildspel återgett från:  
        "GÖRAN MATTSSONS VYKORTSSAMLING"  
        Om tiden medger "Har vi lite i bakfickan"  
           
Mars Onsdag 1 Hörsalen, Vetlanda bibliotek kl 14-16 Bild och filmvisning från gamla Vetlanda Studieförbundet Vuxenskolan.
      Ingen föranmälan - 40 kr inkl. fika Hembygdsföreningen Njudung.  
        Jan Ekström med bildspelet:  
        "PROMENAD PÅ STORGATAN"  
        Om tiden medger "Har vi lite i bakfickan"  
           
  Torsdag 2 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Introduktion till Hembygdsföreningen Njudungs  
      Kl 18.00 DATORPROGRAM  
        Inskanning av bilder och dokument  
           
  Söndag 5 Myresjö Hembygdsförenings årsmöte Årsmötesförhandlingar och fika.  
      Pauligården kl. 15.00 Program: Sven Sterner visar bilder från  
        Vetlanda i gången tid.  
           
  Måndag 6 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Alla medlemmar är välkomna att delta och  
      Styrelsen har möte kl. 10.00 har yttrande och förslagsrätt.  
           
  Tisdag 7 Kvarngården, Vetlanda Jan Ekström visar bildspelet:  
      Kl. 14.00 "PROMENAD PÅ STORGATAN"  
           
  Onsdag 8 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Introduktion till Hembygdsföreningen Njudungs Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl 18.00 DATORPROGRAM  
        Vi gör presentationer och bildspel.  
           
  Lördag 11 Hembygdsföreningen Njudungs Förhandlingar, fika och bildvisning. Studieförbundet Vuxenskolan.
    ÅRSMÖTE "PROMENAD PÅ STORGATAN"  
      i Församlingsgården Skeppet    
      Storgatan 58  kl. 15.00    
           
  Onsdag 15 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Introduktion till Hembygdsföreningen Njudungs Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl 18.00 DATORPROGRAM  
        Vi komponerar kompendier.  
        Gör affischer, utskick, adressetiketter mm.  
           
  Tisdag 21 Hvetlanda Filatelistförening Jan Ekström visar bildspelet:  
      FÖREDRAG "PROMENAD PÅ STORGATAN"  
      i Cirkelverkstan, Norra Esplanaden 11    
      kl. 19.00    
           
  Onsdag 22 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Introduktion till Hembygdsföreningen Njudungs Studieförbundet Vuxenskolan.
      Kl 18.00 DATORPROGRAM  
        Bildbehandling.  
        Digitalisering av VHS-filmer till DVD  
           
  Torsdag 23 Bäckaby, Plymska BILDVISNING  
      Kl. 14.00 Film: Pianofabriken  
           
  Onsdag 29 Bäckseda församlingshem HEMBYGDSKRETSENS ÅRSMÖTE  
      Kl. 19.00    
           
April Lördag 1 ÅRSMÖTE    
    Jönköpings Läns Hembygdsförbund    
    Kl. 10.00 - 16.00    
           
  Måndag 24 Vårt Kansli, Vetlanda Museum Alla medlemmar är välkomna att delta och  
      Styrelsen har möte kl. 14.30 har yttrande och förslagsrätt.  
           
Maj Söndag 14 ILLHARGENS DAG Hembygdsföreningen Njudung. Studieförbundet Vuxenskolan.
      Bäckseda Hembygdsförening Skärmutställning och bildspel.  
      Kl 10.00 - 13.00    
           
  Lördag 27 VETLANDAFESTEN Utställningsbord, skärmutställning och Kultur- och fritidsförvaltningen.
    Hembygdsföreningen Njudung. rullande bildspel. Vetlanda kommun.
    Vetlanda centrum Studieförbundet Vuxenskolan.