VÄRDLISTA  I  FORNGÅRDEN Öppettider Kl. 14 - 17
UNDER  SOMMAREN  2017 Söndagar 28 maj - 20 augusti
Datum Namn Telefon / mobiltelefon
28 maj Styrelsemöte kl. 13.30 och öppnande  
     
4 juni Jan och Margaretha Ekström 76 11 08
     
6 juni Sven Sterner 149 34 / 073 - 045 42 15
Nationaldag Per-Ola Lewander 107 83 / 076 - 840 57 01
11 juni Ingrid och Staffan Magnusson 073 - 228 59 55
     
     
18 juni Hjördis Josefsson 076 - 103 39 88
  Inga-Lisa Johansson 76 18 12
25 juni Ritva och Sören  Hermansson 070 - 579 80 03
     
     
28 juni Sven Sterner 149 34 / 073 - 045 42 15
     
Allsång Per-Ola Lewander 107 83 / 076 - 840 57 01
2 juli Marianne och Bo Hesslekrans 131 45
9 juli Hjördis Josefsson 076 - 103 39 88
  Ylva Öberg 131 25
     
16 juli Inga och Bengt Frejd 070 - 570 60 79
23 juli Ulla Birath 070 - 280 24 37
  Nils Liedholm 102 03
30 juli Hjördis Josefsson 076 - 103 39 88
  Inga-Lisa Johansson 76 18 12
6 augusti Inga och Bengt Frejd 109 20
13 augusti Ritva och Sören Hermansson 070 - 579 80 03
20 augusti Sven Sterner 149 34 / 073 - 045 42 15
  Sören Hermansson 070 - 849 80 03
ARBETSUPPGIFTER EMBL HBF FÄRG NY
Veckan före vaktdag ingår att
¤  städa lokalerna vid behov
¤  vattna krukväxterna
¤  själv ordna ersättare vid förhinder