Sven Sterner visar bilder och film från sin tid som flygfotograf.
Håkan Larssons presentation handlar om Vetlanda Golfklubb och
Larssons Livsmedel.
Bertil Ericsson berättar, med hjälp av bilder och film,
om järnvägsbyggen och Vetlanda stations historia.
Jan Ekströms bildvisning har temat "Vetlanda kyrkby och Norre Holme".
Per-Ola Lewander och Staffan Magnusson från hembygdsföreningens
styrelse överraskade med blommor.
Dags för fika.