Boltastugan (2)
Denna 1600-talsstuga låg ursprungligen vid landsvägen intill Vetlanda
kyrka. 1878 flyttades den till kv. Trasten på sedemera C O Nilssons
fabriksområde.
Till forngården kom den 1938.
Sitt namn har den fått av fyra ogifta syskon Bolt som bott i den.

Numera används huset som kaffestuga med dagligt öppethållande under
sommarmånaderna.