Härbre-Svalgångsbod-Loftbod (5)
Kommer från Övlandehult i Ökna socken och troligen byggd på 1600-talet.
Denna typ av byggnad användes till förvaring av gårdens produkter och/eller redskap. Sommartid kunde det hända att övervåningen användes som tillfällig bostad för det inlejda skördefolket.