Under senare år har också en s.k. Runstenslund tillkommit

norr om kyrkan.

Föreningen äger också den s.k. Wikellagården i Tångerda

som disponeras av Wikellagårdens byalag.

Härutöver har föreningen samlingar i Gillesgårdens kvarn i

Bäckseda.

Verksamheten under senare år har varit inriktad på att doku-

mentera dels samlingarna och dels bebyggelse, som resulterat

i två pärmar ”Storgatan” och ”Vitalagatan”. Föreningen har nu

arbetslokaler i Vetlanda Museums fastighet.

Här finns också en konstsamling om ett 50-tal verk av lokala

konstnärer deponerade. Hembygdsföreningen har också ett

stort antal föremål av olika slag på museet, i stadshuset m.fl.

platser.

 

 

TILLBAKA