Kopparslagarverkstad (1)
Byggnaden uppges vara byggd någon gång i slutet på 1600-talet eller
början av 1700-talet. Ursprungligen fanns den på Vetlanda Lillegård under
Mellangården i hantverks- och industriområdet vid Kvarndammen i
närheten av kyrka tingshus och gästgivaregård - den plats som då var
"byns" centrum och marknadsplats. Byggnaden bestod av en verkstad och
en gesällkammare på bottenvåningen och en liten bostad om 2 rum och
kök på övervåningen.

1868 flyttades huset av dåvarande ägaren kopparslagarmästare J P
Lindberg, till nuvarande Kopparslagargränd i kv. Boken mellan Storgatan
och Kyrkogatan. Här bedrev han sin rörelse under ett antal år och överlät
den sedan till kopparslagarmästare Gustaf Adolf Gustafsson som hade
såväl verkstad som bostad i huset. Gustafs son, Axel Gustafsson verksam
i samma yrke, har senast bott och verkat i huset.

1954 flyttades byggnaden till Forngården där man idag kan studera en
komplett plåtslagarverkstad med ässja och verktyg. Den tidigare
gesällkammaren på bottenvåningen används idag till förråd och toalett.
På övervåningen finner man en bostadslägenhet om 2 rum och kök -
inredd med möbler huvudsakligen från 1920-talet.