MEDLEMSKAP
Genom att sätta in 100 kr för enskild
och 150 kr för par med namn och adress
på Hembygdsföreningen Njudungs
plusgirokonto 89 45 83 - 4
eller med swish: 123 536 66 87
VÄLKOMMEN