Marknadsbod (6)
Boden härstammar från Ingatorp i Jönköpings län och byggdes på 1700-talet (möjligen 1743 enligt en vindflöjel på taket). Liknande bodar har funnits vid Torget Brunnsgård, området vid tidigare Flygårds Möbelaffär (numera skola). Under äldre tid ägde de flesta marknaderna rum under januari-februari och Juni-oktober och var stora händelser i traktens liv. Förutom till försäljning användes bodarna ibland också till bostad för de kringresande knallarna. Boden köptes av köpmannen J E Sommansson, Vetlanda, och uppfördes 1922 på Tjustkulle (se även Soldattorpet). Kom till Forngården 1936.