Mogärdelängan (3)
Denna byggnad låg ursprungligen på Mogärde gårds område, d v s den
plats där Mogärde servicehus ligger i dag. Sadelmakare Axel Lindström
hade där sin bostad och verkstad.
När Mogärdeområdet omdanades plockades byggnaden ner och byggdes
upp i Forngården under åren 1980-1984.
Idag inrymmer den ett antal små utställningar med verktyg och maskiner
från hantverk i bygden.