Repperdahuset (4)
Storbondestuga från Repperda Karlsgård i Alseda socken.
Byggd i slutet av 1700-talet och bebodd fram till början av 1930-talet.
Flyttades till Forngården 1935-36.
Bottenvåningen rymmer två stora rum, ett kök och en förstuga.
Från hallen leder en smal och brant trappa till övervåningen som har två
rum med en stor hall i mitten. Rummen har stora öppna spisar med en liten
torkkammare dold bakom murstockarna.