Scen (7)
Nyuppförd 1991 i samarbete mellan kommunens fastighetsförvaltning och
Hembygdsföreningen Njudung.
Byggd delvis av gammalt virke från en ladugård i Värmunderyd, Ekenässjön.
Dörrarna (på bilden dolda av en skyddsdörr) kommer från föreningens samlingar.
Estraden används av flera föreningar och organisationer för olika aktiviteter.