Skolmuseet (9)
Byggnaden uppfördes i samarbete mellan skola, kulturförvaltning och Hembygdsföreningen Njudung och stod klar 1992. Möbler och inventarier har samlats in från hela Vetlanda kommun. Hembygdsföreningen Njudung disponerar inte skolan och för visning hänvisas till Skolkontoret.