UPPSATTA SMALSPÅRSSKYLTAR
FÖRSTA SKYLTEN UPPSATT
Onsdagen den 24 september 2014
Representanter från Alseda Hembygdsförening
fr v Birger Johansson, Ingvar Letterblad, Lisbeth Airosto och Lisbeth Gustafsson.
Här är hela gänget som var med vid uppsättningen av första skylten för
hållplatsen Brunnsparken i Hosbybrunn.
Dessa herrar har sett till att Alseda Hembygdsförenings samtliga
smalspårsskyltar nu är på plats.
--------------------
Bilder från Hembygdsföreningen Njudungs skyltuppsättning.
--------------------
Sävsjö Hembygdsförenings första smalspårsskylt uppsatt
på Sävsjö station.
Sävsjö kommunalråd Stefan Gustafsson som tackade från kommunen
och Bertil Zettergren ordf. i Sävsjö Hembygdsförening.
Sävsjö Hembygdsförenings samtliga skyltar på plats.