Soldattorp (8)
Soldattorp nr 20 av Kungl. Kalmar kompani nr 18. Härstammar från Sällebäck, Erikshester, Vetlanda. Enligt vissa källor byggt på 1600-talet, enligt andra 1743. Denna ryggåsstuga är ett bra exempel på hur de indelta soldaterna levde efter Karl XI:s införande av indelningsverket i början av 1680-talet. Dessa s k knektahåll tillkom genom att ett antal hemman bildande en rote vars uppgift var att anställa en soldat och under fredstid och svara för hans underhåll på ett torp som ställdes till förfogande av jordägarna. Ända fram till 1800-talets slut, då inledningsverket avvecklades, var dessa indelta soldater en viktig faktor när det gällde nyodling i bygderna. Den sista familjen som bodde i torpet hette Hultman.

Köpmannen J E Sommansson, Vetlanda, som var en stor hembygdsvän, köpte torpet 1922 och flyttade det till Tjustkulle där det bildade stommen i den första hembygdsparken (se även marknadsboden). Så småningom överläts det till kommunen och 1936 flyttades det till sin nuvarande plats i Forngården.

I samband med indelningsreformen fick de svenska trupperna för första gången en enhetlig uniform, blå med gula bälten, och en sådan finns att se i torpet. Möbler och inventarier är från 1700-talet. Här kan man se vad som krävdes i form av verktyg och hushållsredskap i dåtidens självhushåll för att klara en ofta barnrik familj.
Lästips: "Raskens" av Vilhelm Moberg och "Svenska knektar" av Lars Ericson.