Hembygdsföreningen Njudungs Styrelse 2023

 

 

Ordförande: Gunilla Nordberg Tfn: 070 - 212 79 25
E-post: frenillasbod@gmail.com
Vice ordförande: Anki Lernefur Tfn: 072 - 577 09 07
E-post: anki.lernefur@telia.com
Sekreterare: Birgit Henningsson Tfn: 070 - 213 70 21
E-post: birgit_henningsson@hotmail.com
Kassör: Börje Ohlsson Tfn: 070 – 567 80 54
E-post: borje.ohlsson@gmail.com

 

Ledamöter:

 

Tore Henningsson Tfn 070-213 70 21
Yvonne Källström Tfn 0383-502 24
Bengt Lernefur Tfn 070-577 09 08
E-post: bengt.lernefur@telia.com
Sven B Sterner Tfn 0383-149 34, 073-045 42 15
E-post: sven.b.sterner@gmail.com

 

Styrelsesuppleant:

 

Catarina Rönnung

 

Revisor:

 

Anita Karlsson Tfn: 070 – 567 80 54

 

Ersättare:

 

Fredrik Rönnung Tfn: 070 – 310 91 70

Sven Melin

 

Valberedning:

 

Ingrid Nordlund
Ersättare: Leif Jardbring