Flyttning av Erik Skölds tre nytillverkade runstenar
från Upplanda till Runstenslunden vid Vetlanda kyrka