SMÅLANDS RUNINSKRIFTER
(platserna är markerade på kartan)
69. Fröderyds kyrkogård
72. Ramkvilla kyrka-utvändigt
85. Alseda kyrkogård
87. Repperda återfunnen på gårdstomt
89. Repperda vid väg 127
90. Repperda. Reppekäll nära väg 127
92. Björkö kyrkogård
93. Nömme, nära vägen Björkö-riksväg 31-Katteryd
94. Lannaskede kyrka-invändigt
95. Lannaskede kyrka-"Eskilstunakistan"
96. Brobyholm-sydväst om Lannaskede kyrka
97. Myresjö gamla kyrka-portalen
98. Myresjö gamla kyrka-kyrkogården
99. Nederby, vid Kroppån nära väg 127
100. Glömsjö, vid Kroppån nära väg 127
101. Nöbbeleholm vid byavägen
104. Vetlanda kyrka-vapenhuset
105. Vetlanda kyrka-i tornet
106. Vetlanda kyrka-nära porten
110. Vetlanda-Apoteksparken
111. Fageräng-norr om byn vid bäcken
113. Tångerda-Wikellagården