Runsten Småland nr 107 har konstaterats och beskrivits under 1600-talet i tre olika versioner. Textslingan och korset är i dag svårbedömda. Stenen försvann när nya kyrkan i Vetlanda byggdes omkring 1800.
Trolig runskrift: "Bjur reste stenen efter starkben (?), Gud give hans själ glädje(?)".
Byggmästare Erik Sköld, Vetlanda, har år 2002 nytillverkat runstenen utifrån en av flera möjliga tolkningar.
VETLANDA RUNSTENSLUND
Hembygdsföreningen Njudung, Vetlanda och Vetlanda Museum i samverkan.