Runsten Småland nr 108. Två personer har sett och ritat av denna sten, innan den försvann vid bygget av Vetlanda kyrka åren omkring 1800. Stenen saknar helt inskrift men uppvisade ett stort utsmyckat kors i Ringerike-stil (eller Mammen-stil), daterad tiden 1000-1050.
Byggmästare Erik Sköld, Vetlanda, har år 2002 nytillverkat runstenen utifrån en av flera möjliga tolkningar.
VETLANDA RUNSTENSLUND
Hembygdsföreningen Njudung, Vetlanda och Vetlanda Museum i samverkan.