Runsten Småland nr 109 är bevarad i flera avbildningar, bl a Linné 1741. År 1635 rappoterades stenen uppsatt "på en salig kyrkoherdes grav" Högst troligt har runstenen försvunnit vid byggandet av Vetlanda kyrka kring år 1800.
Trolig runinskrif: "Kettil reste stenen efter sin broder-Otydbart-Stens son".
Byggmästare Erik Sköld, Vetlanda, har år 2002 nytillverkat runstenen utifrån en av flera möjliga tolkningar.
VETLANDA RUNSTENSLUND
Hembygdsföreningen Njudung, Vetlanda och Vetlanda Museum i samverkan.